NOMINATIE Dioraphte Cementprijs 2015 voor GODENZOON

Mijn toneeltekst GODENZOON werd genomineerd voor de Dioraphte Cementprijs 2015. http://www.festivalcement.nl/programma/dioraphte-cement-prijs-2015.html

Woensdag 18 maart mocht ik mijn plan presenteren tijdens Festival Cement. Acteurs Romana Vrede en Dimme Treurniet lazen twee scenes voor. Zelf sprak ik onderstaande woorden:

Ik wil een goed mens zijn én een gelukkig mens
Dat zijn twee hele essentiële dingen
En elke dag zijn ze met elkaar in conflict

Met dat dilemma in gedachte schreef ik vorig jaar de toneeltekst GODENZOON, waar u zojuist de proloog uit hoorde. Een tekst waarin een president moet kiezen tussen zijn idealen en zijn geliefden, en daarmee tussen goed en gelukkig zijn. Deze tekst schreef ik in opdracht van de Tekstsmederij die mij in 2013 koppelde aan regisseur Annechien de Vocht. Samen ontwikkelden we een concept rondom onze fascinatie voor rechtvaardigheid: hebben de meeste stemmen altijd gelijk en mogen we een enkeling laten lijden als de meerderheid daar beter van wordt? Wanneer is een offer rechtvaardig? Ik liet mij hiervoor inspireren door actualiteiten waarin gijzelingen worden ingezet om politieke doelen te bereiken en door de dwingende aanwezigheid van de anonieme massa die overal een mening over heeft. Onder begeleiding van schrijver Nathan Vecht schreef ik enkele varianten op dit offerdrama, wat vorig jaar resulteerde in een eerste tekstlezing in Theater Bellevue.
Als beginnend schrijver ben ik het gewend concepten te schrijven, fragmenten te schrijven, in opdracht te schrijven, dienstbaar te schrijven. Blij te zijn met lezingen, of met halve lezingen of met überhaupt gelezen te worden, ergens, ooit. Maar dit stuk, deze GODENZOON, laat zich niet dwingen tot een vergeten leven in de stoffige boekenkast van half gelezen teksten. Dit godenkind wil de planken op. Ik schrijf namelijk geen verhalen om te lezen, ik schrijf verhalen die je moet horen, die je wil zien. Daarom wil ik met deze aanmoedigingsprijs leven blazen in deze toneeltekst. Omdat dit de mooiste tekst is die ik tot dusver geschreven heb en omdat ik inzage wil bieden in dit herkenbare menselijke dilemma van ‘het juiste’ willen doen. Samen met regisseur Annechien de Vocht en acteurs Dimme Treurniet en Romana Vrede wil ik afmaken waar we aan zijn begonnen. In de voorstelling GODENZOON staan een president en zijn vrouw voor de onmogelijke keuze om hun kind te offeren, in ruil voor de levens van achtentwintig gegijzelde kinderen. Een gruweldaad die niet wordt ingegeven door een goddelijk bevel maar door hun eigen volk. GODENZOON gaat over de macht van de publieke opinie en over offeren wat je het aller dierbaarst is voor een groter goed. Over het offeren van je geluk in de hoop een goed mens te zijn. Tot slot wil ik u graag nog één scene laten horen. Een sleutelscene, middenin het stuk. De president en zijn vrouw bakken een appeltaart voor hun zoon. In deze slapeloze nacht in een ambtelijke keuken raken verantwoordelijkheden met elkaar in conflict: wanneer ben je president, wanneer vader? Wanneer ben je gelukkig en wanneer ben je goed?

Het volk heeft in de voorafgaande scene haar oordeel geveld en roept de president op zijn rug recht te houden en te kiezen voor het geluk van de meerderheid. Te kiezen voor de levens van de 28 kinderen. Te kiezen voor het offer van zijn eigen zoon. “Wij zijn het volk en als er bloed moet vloeien, dan kiezen wij, simpelweg, voor de kleinste plas.”